Jordsortering

Jordsortering er en afgørende proces i bygge- og anlægsprojekter, der indebærer at adskille jorden efter dens egenskaber. Dette gøres for at sikre, at den rigtige type jord bruges på det rigtige sted. F.eks. kan lerjord være uegnet til dræning, mens sandjord er bedre til stabil grund. Jordsortering minimerer risikoen for erosion, forbedrer dræning og styrker bygningers fundament. Det er afgørende for en bæredygtig og effektiv konstruktion.